Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er undtaget fortrydelsesretten, kan køber fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesloven.
Køber skal give sælger meddelelse om brug af fortrydelsesretten senest 14 dage efter fristens begyndelse. Fristen omfatter alle kalenderdage. Udløber fristen på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag. Fortrydelsesformularen er vedhæftet som et klikbart link i bunden af ​​ordrebekræftelsen.
 

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelsen sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev).

Returnering: Køber afholder selv returomkostningerne og med mindre andet er aftalt, skal varen altid returneres til Sparmax AS, Verkstedveien 48, 3516 Hønefoss. Mærk forsendelsen med det modtagne sagsnummer og ordrenummer. Ved returnering skal varen være i ny stand (ubrugt) og i original emballage.
Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra dagen efter, at varen/varerne er modtaget.
 

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke inden indgåelse af aftalen meddeler sælger, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for brug af fortrydelsesretten. Såfremt den erhvervsdrivende sikrer, at oplysningerne afgives i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen alligevel 14 dage efter den dag, køber har modtaget oplysningerne.
 

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger i nogenlunde samme mængde og stand, som du modtog den, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra meddelelsen om, at fortrydelsesretten er givet. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne.
 

Ønsker du mer informasjon om dette kan du kontakte oss på:
Telefon: 39 20 00 11
Epost: salg@sparmax.dk

Copyright © 2023 Sparmax. All rights reserved.